\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

حسابداری محیط زیست، نقشی که محیط زیست طبیعی در اقتصاد بازی می کند
تهیه دستورالعمل سبز سازی مشاغل در دستور کار سازمان محیط زیست
  • 1398/4/10 دوشنبه تهیه دستورالعمل سبز سازی مشاغل در دستور کار سازمان محیط زیست
    سرپرست دفتر اقتصاد و فن آوری محیط زیست با اشاره به اینکه مشاغل سبز ، در راستای سیاست های حفظ محیط زیست فعالیت می کنند‌ و می‌توانند چالش های محیط زیستی را نیز کاهش دهند، گفت: تهیه دستورالعمل سبز سازی مشاغل در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است.
1
اخبار مرتبط