آیکون منو
اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام توانمندسازی اقتصاد محیط زیست
1389/8/19 چهارشنبه
اقدامات صورت گرفته:
1-   برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی و تکمیلی ویژه کارشناسان استانها و مدیران کل استانی و ستادی
2-   برگزاری کارگاه های آموزشی فرابخشی ( برون سازمانی) برای سایر دستگاهها و وزارتخانه های دولتی(شامل: بانک مرکزی ،وزارت نیرو، وزارت نفت،وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای سپه، صادرات، تجارت، ملی ، مسکن، توسعه صادرات و کشاورزی)
3-     برگزاری نخستین همایش معرفی دستاوردهای طرح ملی اقتصاد محیط زیست
4-     انجام مطالعات تطبیقی در زمینه کاربرد ابزارهای اقتصادی در حفاظت از محیط زیست
5-   تهیه و تدوین برنامه نظام مند توانمندسازی اقتصاد محیط زیست
 
برنامه های  آتی:
1-    تلاش برای اجرای مشارکتی برنامه نظام مند توانمندسازی اقتصاد محیط زیست با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط
2-   فراهم نمودن زمینه های لازم برای تصویب دستورالعمل های اقتصاد محیط زیستی در مراجع ذیربط و توجه به آن در امکان سنجی طرح های توسعه ای
3-      توسعه آموزش های اقتصاد محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در بین مخاطبین مختلف
4- برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی و تکمیلی با موضوع برآورد خسارت
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *