آیکون منو
عناوین پروژه های مطالعاتی انجام یافته و در دست اقدام پروژه شماره 1
1389/8/19 چهارشنبه

الف- ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی

1- عناوین پروژه های مطالعاتی انجام یافته در زمینه تعیین ارزش های محیط زیستی در سال 1386
- ارزش گذاری اقتصادی پارک ملی کویر
- ارزش گذاری اقتصادی حوزه آبخیز هراز
- ارزش گذاری اقتصادی منطقه حفاظت شده اشترانکوه
- ارزش گذاری اقتصادی جنگلهای بلوط سنندج
- ارزش گذاری اقتصادی مناطق ساحلی فریدونکنار
- ارزش گذاری اقتصادی دریاچه های ارژن و پریشان
- ارزش گذاری اقتصادی تالاب شادگان

2-  عناوین پروژه های مطالعاتی  انجام یافته در زمینه تعیین ارزش های محیط زیستی در سال 1387:
- ارزش گذاری اقتصادی جنگل های بلوط و بنه اطراف یاسوج
- ارزش گذاری اقتصادی پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان
- ارزشگذاری اقتصادی تالاب های سه گانه هامون
- ارزش گذاری اقتصادی حوزه کلیبر چای - اکوسیستم های ارسبارانی
 هدف از انجام مطالعات فوق الذکر کمی سازی و برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای بازاری و غیر بازاری در زیست بوم ها، سایت های منحصر به فرد طبیعی کشور ومناطق مختلف تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از قبیل اکوسیستم های جنگلی ،کویری ، اکوسیستم های آبی شامل( تالاب ، دریاچه، مناطق ساحلی ، حوزه آبخیز ) بوده است تا به تدریج ارزش اقتصادی کل مناطق تحت مدیریت سازمان تعیین شود و ارقام بدست آمده در حساب های ملی لحاظ گردد.
 بدیهی است که استناد به مقادیر کمی و ریالی در بیان ارزش هر منبع ، ابزاری کارا و موثر در جهت توجیه  اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست خواهد بود.
 
3-عناوین پروژه های مطالعاتی  با محور تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در سال 1387:
 
 تخمین هزینه های اقتصادی تخریب حوضه آبریز رودخانه جاجرود
 
هدف : محاسبه میزان خسارت ناشی از اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای در محدوده مطالعاتی به تعیین ارزش پولی در جهت جبران آثار منفی آلودگی های محیط زیست ، برداشت و استفاده از دارایی های محیط زیستی به میزانی بیش از میزان جایگزینی و زوال کیفی آن پرداخته و روند تصمیم گیری، مدیریت و ارزیابی اثرات و امکان سنجی اجرا و یا عدم اجرای طرح های توسعه ای را تسهیل می نماید. ضرورت دارد ارقام بدست آمده در حساب های ملی لحاظ گردد.

4- مطالعات در دست انجام:
-ارزش گذاری اقتصادی پارک ملی گلستان
-ارزش گذاری اقتصادی پارک ملی بمو
- ارزش گذاری اقتصادی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره
-ارزش گذاری اقتصادی پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده توران

 
ب- تهیه و تدوین دستورالعمل های ارزشگذاری اقتصادی و برآورد خسارات و هزینه اجرای طرح های عمرانی:
- پروژه ها و دستور العملهای تهیه شده (در راستای بند 2 پروژه 1) :
1-تهیه و تدوین دستور العمل ارزشگذاری اکوسیستم های آبی (تالاب و مناطق ساحلی)
2-تدوین الگوهای راهنمای ارزشگذاری منابع زیست محیطی و برآورد هزینه های تخریب و آلودگی ناشی از اجرای طرحهای توسعه ای در ایران- مطالعه موردی: پروژه های راهسازی
3-پروژه امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی)
-پروژه ها و دستور العملهای در دست تهیه (در راستای بند 2 پروژه1 ):
1-تهیه و تدوین دستور العمل ارزشگذاری اکوسیستم های منتخب کشور (جنگل،کوهستان و رودخانه)
2- تهیه دستور العمل برآورد هزینه های تخریب و آلودگی ناشی از اجرای طرحهای توسعه ای در ایران- مطالعه موردی: پالایشگاه،پتروشیمی و صنعت فولاد)
3- بررسی اصول و سیاستهای محیط زیستی مرتبط با اثرات تغییر اقلیم در نظام اقتصادی کشور
 
 ج- ارزیابی خسارات و هزینه های محیط زیستی
پروژه های ارزیابی خسارت و هزینه های زیست محیطی ناشی از اجرای طرحهای توسعه در کشور در راستای بند 3 پروژه 1 (در دست انجام) :
1 - ارزیابی خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از توسعه صنعتی بر اکوسیستم منطقه عسلویه
2- ارزیابی خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از احداث کنار گذر انزلی بر اکوسیستم تالابی آن
3-ارزیابی خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از توسعه بخش کشاورزی بر دریاچه ارومیه
4-ارزیابی خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از احداث سد و انتقال آب بین حوضه ای بر تالاب بختگان
5-ارزیابی خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از آلودگی آب ( تخلیه فاضلاب) بر سواحل دریای خزر
6- ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی زاگرس مرکزی
برآورد خسارات و هزینه های زیست محیطی ناشی از ادخالات انسانی بر تالابهای بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *